CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย โปรแกรม,ซอฟต์แวร์,ระบบองค์ความรู้ ,คลังความรู้,ระบบทรัพยากรบุคคล ,ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ,ระบบจัดเก็บภาษี ,ระบบบริหารจัดการงานวิจัย , ระบบหนังสือเวียน,ระบบจองห้องประชุม,ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ ,ระบบทำเนียบส่วนราชการ ,โปรแกรมบริหารการขาย,โปรแกรมขายหน้าร้าน,โปรแกรมขายหน้าร้านแฟชั่น,โปรแกรมร้านอาหาร,โปรแกรมออกใบเสนอราคา,โปรแกรมส่ง SMS ,โปรแกรมองค์ความรู้ ,โปรแกรมคลังความรู้,โปรแกรมทรัพยากรบุคคล ,เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย :: Login | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::  
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us

 

              Product Categories
 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (4)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (6)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน  
  ITS-TIDR V 3.0  
  3.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  4.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  5.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  6.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  
 
 
POPULAR TAG
โปรแกรม ราคา ceo-software ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป จำหน่ายโปรแกรม ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดการ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมธุรกิจ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ โปรแกรมไทย โปรแกรมช่วย ระบบ MIS อ่านบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน ซีอีโอ ซอฟต์แวร์โปรแกรม ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ eletronic whiteboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด โปรแกรมกระดานอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ชมทั้งหมด 2,214,672
:: ::
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2

Home
POS & Hardware
Services

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร
  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการจองห้องประชุม
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการร้องเรียนร้องทุกข์
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษี
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเฝ้าระวังและเตือนภัย

อุปกรณ์ขายหน้าร้าน (POS)
 
บาร์โค้ดสแกนเนอร์
  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ลิ้นชักเก็บเงิน
  จอแสดงราคาสินค้า
   กระดาษใบเสร็จ
   ชุด POS Touch ( All in One )


Site Map
 FAQ
Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย)
Login
Download
About Us
Shopping Cart
Customer Ref.

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร
  โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)
   โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ
   โปรแกรมสแกนและจัดเก็บภาพลายนิ้วมือ
   โปรแกรมบริหารการส่ง SMS
   โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0
  โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0อุปกรณ์และฮาร์ดแวร์อื่นๆ
 
จอทัชสกรีน
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
   เครื่องนับธนบัตร
   เครื่องอ่านบัตร
  โปรเจคเตอร์
  กระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด
  เครื่องเคลือบบัตร
   เครื่องเข้าเล่ม

วิธีการชำระเงิน
วิธีการสั่งซื้อ
ข่าวสาร
Activate Key
 Contact Us

 

 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร


ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร

Government Software

 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน      

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร


ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร

ฺBusiness Software

 
โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)   โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน   โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า   โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0   โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  

 

:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
ระบบจัดการองค์ความรู้ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล วิธีการสั่งซื้อ
 ระบบจัดการหนังสือเวียน  โปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน วิธีการชำระเงิน
 โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  โปรแกรมจัดการ Tracking โปรแกรมบริหารงานซ่อม ดาวน์โหลด
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0 อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ ข่าวสาร
      ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ โดย บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด 599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1820-2  Fax: 02-192-1823  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th