โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ Thai ID Smart Card Reader and Auto Fill Form ขายราคาถูก ความสามารถและคุณสมบัติ
 

CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย

:: Login  | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::

 
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us
 
  Software Detail
 

 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (4)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (8)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน  
  ITS-TIDR V 3.0  
  3.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  4.โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  
  CEO-SMS V 4.0  
  5.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  6.โปรแกรมบริหารงานซ่อม  
  CEO-SVM V 7.0  
  7.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  8.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  

POPULAR TAG
ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป จำหน่ายโปรแกรม ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดการ โปรแกรม ราคา ceo-software ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมธุรกิจ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ โปรแกรมไทย โปรแกรมช่วย ระบบ MIS อ่านบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด โปรแกรมกระดานอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมช่วยสอน ระบบจัดเก็บเอกสาร ระบบการจัดเก็บเอกสาร
ผู้ชมทั้งหมด 2,499,107
:: ::
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2
โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ   รุ่นของโปรแกรม
 
คุณสมบัติ Professional Professional Plus
1.ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรม
• แสดงข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
• แสดงข้อมูล ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย
• แสดงข้อมูล ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ
• แสดงข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด ภาษาไทย
• แสดงข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด ภาษาอังกฤษ
• แสดงข้อมูลที่อยู่บัตรประชาชน
• แสดงข้อมูลวันที่ออกบัตร และวันที่บัตรหมดอายุ ปี พ.ศ.
• แสดงข้อมูลวันที่ออกบัตร และวันที่บัตรหมดอายุ ปี ค.ศ.
• ฟังก์ชันดึงข้อมูลภาพถ่าย
2.ตั้งค่าการใช้งาน
• รองรับการตั้งค่าการดึงข้อมูลได้
• รองรับการตั้งค่าการใช้งานกับเครื่องอ่านบัตรรุ่นต่าง ๆ
• รองรับการตั้งค่าการดึงข้อมูลรูปถ่าย
• รองรับการตั้งค่ารหัสผ่านเข้าใช้งานโปรแกรม
• รองรับการตั้งค่าข้อความคาดสำหรับการพิมพ์
3.ฟังก์ชันการทำงาน
• สามารถส่งออกไฟล์ ในรูปแบบ Word
• สามารถส่งออกไฟล์ ในรูปแบบ Text Document
• สามารถบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนพร้อมรูปถ่ายได้
• สามารถพิมพ์ข้อมูลหน้าบัตรออกทางเครื่องพิมพ์ได้
• สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับไฟล์ Word
• สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับไฟล์ Excel
• สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับไฟล์ Text Document
• สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับไฟล์ PDF
• สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับ Web Application
4.คุณสมบัติอื่น ๆ
• พร้อมเครื่องอ่านบัตร
หมายเหตุ :
 
 

 
 
Tag : ceo-software ขาย ซอฟต์แวร์ ขาย โปรแกรม จำหน่ายโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์ไทย ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ อ่านบัตรประจำตัวประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรม ราคา โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมจัดการ โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรมบริหาร โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมไทย
 • CEO-HRM V 7.0
 • CEO-KM V 9.0
 • CEO-EDOC V 8.0
 • CEO-CNM V 8.0
 • CEO-WMB V 4.0
 • CEO-WMB V 5.0
 • CEO-SMS V 4.0
 • CEO-TCR V 7.0
 • Winmax-POS V 5.0
 • CEO-SVM V 7.0
 • ITS-TIDR V 3.0
 • CEO-TMS V 6.0
:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
ระบบจัดการองค์ความรู้ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล วิธีการสั่งซื้อ
 ระบบจัดการหนังสือเวียน  โปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน วิธีการชำระเงิน
 โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  โปรแกรมจัดการ Tracking โปรแกรมบริหารงานซ่อม ดาวน์โหลด
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0 อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ ข่าวสาร
      ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

บริษัท ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ จำกัด  599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1740-1 Fax: 02-192-1742  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th