โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ Thai ID Smart Card Reader and Auto Fill Form ขายราคาถูก ภาพตัวอย่าง
 

CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย

:: Login  | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::

 
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us
 
  Software Detail
 

 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (4)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (8)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน  
  ITS-TIDR V 3.0  
  3.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  4.โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  
  CEO-SMS V 4.0  
  5.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  6.โปรแกรมบริหารงานซ่อม  
  CEO-SVM V 7.0  
  7.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  8.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  

POPULAR TAG
ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดการ โปรแกรม ราคา ceo-software ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป จำหน่ายโปรแกรม โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรมลิขสิทธิ์ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ โปรแกรมไทย โปรแกรมช่วย ระบบ MIS อ่านบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน ระบบการจัดเก็บเอกสาร ระบบทรัพยากรบุคคล ซีอีโอ ซอฟต์แวร์โปรแกรม ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ eletronic whiteboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด
ผู้ชมทั้งหมด 2,445,299
:: ::
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1
โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ   ภาพตัวอย่าง (Screen Shot)
รูปภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม
(คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่)
รูปภาพแสดงหน้าจอ Login เข้าสู่โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน CEO-TCR V7.0
รูปภาพแสดงหน้าจอการส่งออก (Export) ข้อมูลบัตรประชาชน
รูปภาพแสดงหน้าจอเมนู "อ่านบัตรประชาชน"
รูปภาพแสดงหน้าจอสั่งพิมพ์สำเนาบัตรประชาชน
รูปภาพแสดงหน้าจอเมนู "ข้อมูลส่งออก"
ตัวอย่างการส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสาร
รูปภาพแสดงหน้าจอเมนู "กรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ"
รูปภาพแสดงหน้าจอกำหนดรูปแบบการดึงข้อมูลบัตรประชาชน
ตัวอย่างการดึงข้อมูลบัตรประชาชนลงใน PDF
ตัวอย่างการดึงข้อมูลบัตรประชาชนลงใน Microsoft Excel
ตัวอย่างการดึงข้อมูลบัตรประชาชนลงใน Text Document
ตัวอย่างการดึงข้อมูลบัตรประชาชนลงใน Web Application
ตัวอย่างการดึงข้อมูลบัตรประชาชนลงใน Windows Application
รูปภาพแสดงหน้าจอเมนู "ตั้งค่าการใช้งาน"
รูปภาพแสดงหน้าจอเมนู "เกี่ยวกับซอฟต์แวร์"
รูปภาพแสดงหน้าจอเมนู "ลงทะเบียน"
 
Tag : ceo-software ขาย ซอฟต์แวร์ ขาย โปรแกรม จำหน่ายโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์ไทย ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ อ่านบัตรประจำตัวประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรม ราคา โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมจัดการ โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรมบริหาร โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมไทย
 • CEO-HRM V 7.0
 • CEO-KM V 9.0
 • CEO-EDOC V 8.0
 • CEO-CNM V 8.0
 • CEO-WMB V 4.0
 • CEO-WMB V 5.0
 • CEO-SMS V 4.0
 • CEO-TCR V 7.0
 • Winmax-POS V 5.0
 • CEO-SVM V 7.0
 • ITS-TIDR V 3.0
 • CEO-TMS V 6.0
:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
ระบบจัดการองค์ความรู้ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล วิธีการสั่งซื้อ
 ระบบจัดการหนังสือเวียน  โปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน วิธีการชำระเงิน
 โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  โปรแกรมจัดการ Tracking โปรแกรมบริหารงานซ่อม ดาวน์โหลด
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0 อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ ข่าวสาร
      ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

บริษัท ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ จำกัด  599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1740-1 Fax: 02-192-1742  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th