โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า Tracking Management Software ขายราคาถูก โครงสร้างระบบโปรแกรม
 

CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย

:: Login  | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::

 
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us
 
  Software Detail
 

 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (4)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (6)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน  
  ITS-TIDR V 3.0  
  3.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  4.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  5.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  6.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  

POPULAR TAG
โปรแกรม ราคา ceo-software ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป จำหน่ายโปรแกรม ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดการ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมธุรกิจ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ โปรแกรมไทย โปรแกรมช่วย ระบบ MIS อ่านบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน ซีอีโอ ซอฟต์แวร์โปรแกรม ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ eletronic whiteboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด โปรแกรมกระดานอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ชมทั้งหมด 2,214,671
:: ::
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1
โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  ความสามารถและคุณสมบัติ
 
ความสามารถและฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ
1. สามารถจัดเก็บข้อมูล Tracking ได้ไม่จำกัด
2. สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล Tracking ได้
3. สามารถใช้งานออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
4. สามารถค้นหา นำเข้าไฟล์ (csv) และส่งออกไฟล์ข้อมูลลูกค้าได้
5. สามารถค้นหา นำเข้าไฟล์ (csv) และส่งออกไฟล์ข้อมูล Tracking ได้
6. รองรับการพิมพ์ที่อยู่ในรูปแบบ A4, ซองจดหมาย, Label และสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด
7. รองรับ Tracking ส่งสินค้าด้วยรหัสบาร์โค้ด
8. มีระบบส่ง SMS และ E-mail ถึงผู้รับสินค้าโดยตรง
9. มีระบบส่งข้อความ (SMS)
10. มีระบบเก็บสถิติการเข้าใช้งานของระบบทั้งหมด
11. มีระบบรายงาน ยอดขาย สินค้าขายดี และวิเคราะห์ลูกค้า
12. สามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้
 
 
 
 
    
 
 
ความสามารถด้านการตั้งค่าระบบ
  1. ตั้งค่าองค์กร
  2. ตั้งค่าหมวดหมู่สินค้า
  3. ตั้งค่าพิมพ์ที่อยู่ผู้ส่ง
  4. ตั้งค่าประเภทการส่งสินค้า
  5. ตั้งค่าสถานะ Tracking
  6. ตั้งค่าประเภทการสั่งซื้อ
  7. ตั้งค่าประเภทการชำระเงิน
  8. ตั้งค่ากลุ่มลูกค้า
  9. ตั้งค่า SMS GATEWAY
  10. ตั้งค่า E-mail
  11. ตั้งค่าข้อความ SMS/E-mail
  12. ตั้งค่าการแสดงผล
 
 
 
 
 
                    ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า
 
 
 
 
   รูปแบบการออกรายงาน
     1. รายงานยอดขาย (รายปี)
     2. รายงานยอดขาย (รายเดือน)
     3. รายงานหมวดสินค้าขายดี
     4. รายงานประเภทการสั่งซื้อ
     5. รายงานประเภทการจัดส่ง
     6. รายงานการชำระเงิน
     7. รายงานสถานะการจัดส่ง
     8. รายงานข้อมูลลูกค้า
     9. รายงานสรุปแบบ Dash Board
     10. รายงานสถิติการเข้าใช้งาน
 
 
 
 
 
ตัวอย่างการพิมพ์เอกสารในรูปแบบต่างๆ
 
 
                    พิมพ์ที่อยู่ในรูปแบบซองจดหมาย
 
 
 
 
 
                   พิมพ์ที่อยู่ในรูปแบบ Label
 
                       พิมพ์ที่อยู่ในรูปแบบ A4
 
 
            พิมพ์ที่อยู่ในรูปแบบสติ๊กเกอร์บารโค้ด

ซอฟต์แวร์นี้เหมาะสำหรับ
• หน่วยงานราชการ • องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตำบล • ที่ว่าการอำเภอ/เทศบาล
• คลินิก/โรงพยาบาล/สาธารณสุข • โรงเรียน/มหาวิทยาลัย • หน่วยงานด้านเกษตรและสหกรณ์
• สถานีตำรวจ/หน่วยงานบริการประชาชน • ธนาคาร/สถาบันการเงิน • นิคมอุตสาหกรรม/โรงงานต่างๆ
• สำนักงานด้านกฏหมาย • บริษัทประกันภัย/โชว์รูมรถยนต์ • กีฬา/สุขภาพและความงาม
• โรงแรม/ท่องเที่ยว • บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ • บริษัทขายงานบริการด้านต่างๆ
• ธุรกิจฝึกอบรม/สัมนา • บริษัทขนส่ง/โลจิสติก • องค์กรภาครัฐและเอกชนอื่นๆ
 
  • CEO-HRM V 7.0
  • CEO-WMB V 4.0
  • CEO-WMB V 5.0
  • CEO-KM V 9.0
  • CEO-EDOC V 8.0
  • CEO-CNM V 8.0
  • CEO-TCR V 7.0
  • Winmax-POS V 5.0
  • ITS-TIDR V 3.0
  • CEO-TMS V 6.0
:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
ระบบจัดการองค์ความรู้ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล วิธีการสั่งซื้อ
 ระบบจัดการหนังสือเวียน  โปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน วิธีการชำระเงิน
 โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  โปรแกรมจัดการ Tracking โปรแกรมบริหารงานซ่อม ดาวน์โหลด
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0 อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ ข่าวสาร
      ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ โดย บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด  599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1740-1 Fax: 02-192-1742  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th