โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า Tracking Management Software ขายราคาถูก ความสามารถและคุณสมบัติ
 

CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย

:: Login  | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::

 
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us
 
  Software Detail
 

 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (4)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (8)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน  
  ITS-TIDR V 3.0  
  3.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  4.โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  
  CEO-SMS V 4.0  
  5.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  6.โปรแกรมบริหารงานซ่อม  
  CEO-SVM V 7.0  
  7.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  8.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  

POPULAR TAG
ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป จำหน่ายโปรแกรม ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดการ โปรแกรม ราคา ceo-software ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมธุรกิจ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ โปรแกรมไทย โปรแกรมช่วย ระบบ MIS อ่านบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด โปรแกรมกระดานอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมช่วยสอน ระบบจัดเก็บเอกสาร ระบบการจัดเก็บเอกสาร
ผู้ชมทั้งหมด 2,445,880
:: ::
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1
โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า   รุ่นของโปรแกรม
 
 
คุณสมบัติ Standard Professional
1.ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรม
• รองรับจำนวน Tracking 10,000 ไม่จำกัด
• ฟังก์ชันการจัดการข้อมูลลูกค้า
• ฟังก์ชันการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
• ฟังก์ชันการจัดการหมวดหมู่สินค้า
• รองรับการพิมพ์ที่อยู่ลง A4
• รองรับการพิมพ์ที่อยู่ลง ซองจดหมาย
• รองรับการพิมพ์ Label
• รองรับการพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด
• ฟังก์ชันการจัดการข้อมูล Tracking
• มีระบบส่งข้อความ (SMS)
2.ตั้งค่าการใช้งาน
• รองรับการตั้งค่าองค์กร
• รองรับการตั้งค่าหมวดหมู่สินค้า
• รองรับการตั้งค่าการพิมพ์ที่อยู่ผู้ส่ง
• รองรับการตั้งค่าประเภทการส่งสินค้า
• รองรับการตั้งค่าสถานะ Tracking
• รองรับการตั้งค่าประเภทการสั่งซื้อ
• รองรับการตั้งค่าประเภทการชำระเงิน
• รองรับการตั้งค่ากลุ่มลูกค้า
• รองรับการตั้งค่า SMS Gateway
• รองรับการตั้งค่า E-mail
• รองรับการตั้งค่าข้อความ SMS/E-mail
• รองรับการตั้งค่าการแสดงผล
3.รูปแบบการออกรายงานของโปรแกรม
• รายงานยอดขาย (รายปี)
• รายงานยอดขาย (รายเดือน)
• รายงานหมวดสินค้าขายดี
• รายงานประเภทการสั่งซื้อ
• รายงานประเภทการจัดส่ง
• รายงานการชำระเงิน
• รายงานสถานะการจัดส่ง
• รายงานข้อมูลลูกค้า
• รายงานสรุปแบบ Dash Board
• รายงานสถิติการเข้าใช้งาน
4.คุณสมบัติอื่น ๆ
• สามารถนำเข้าไฟล์ (CSV) และส่งออกข้อมูลได้
• รองรับ Tracking ส่งสินค้าด้วยรหัสบาร์โค้ด
หมายเหตุ :
 
 

 
 
 • CEO-HRM V 7.0
 • CEO-KM V 9.0
 • CEO-EDOC V 8.0
 • CEO-CNM V 8.0
 • CEO-WMB V 4.0
 • CEO-WMB V 5.0
 • CEO-SMS V 4.0
 • CEO-TCR V 7.0
 • Winmax-POS V 5.0
 • CEO-SVM V 7.0
 • ITS-TIDR V 3.0
 • CEO-TMS V 6.0
:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
ระบบจัดการองค์ความรู้ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล วิธีการสั่งซื้อ
 ระบบจัดการหนังสือเวียน  โปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน วิธีการชำระเงิน
 โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  โปรแกรมจัดการ Tracking โปรแกรมบริหารงานซ่อม ดาวน์โหลด
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0 อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ ข่าวสาร
      ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

บริษัท ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ จำกัด  599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1740-1 Fax: 02-192-1742  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th