โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS) Point of sale software (Winmax POS) ขายราคาถูก โครงสร้างระบบโปรแกรม
 

CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย

:: Login  | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::

 
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us
 
  Software Detail
 

 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (4)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (6)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน  
  ITS-TIDR V 3.0  
  3.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  4.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  5.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  6.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  

POPULAR TAG
โปรแกรม ราคา ceo-software ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป จำหน่ายโปรแกรม ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดการ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมธุรกิจ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ โปรแกรมไทย โปรแกรมช่วย ระบบ MIS อ่านบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน ซีอีโอ ซอฟต์แวร์โปรแกรม ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ eletronic whiteboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด โปรแกรมกระดานอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ชมทั้งหมด 2,214,673
:: ::
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2
โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  ความสามารถและคุณสมบัติ

Point of Sale Program Winmax POS version 5.0
โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมขายสินค้า โปรแกรม POS


โปรแกรมขายหน้าร้าน Winmax POS รองรับจำนวนสินค้าตามขนาดของร้านค้าที่ต้องการ
รองรับการทำงานทั้งแบบ Stand Alone (ใช้เครื่องเดียว) และ Network ใช้แบบเครือข่ายหลายเครื่อง (ระบบ LAN)

คุณสมบัติโดยรวมของโปรแกรมขายหน้าร้าน
โปรแกรมขายหน้าร้าน Winmax POS มี คุณสมบัติพื้นฐานทั่วไปของโปรแกรมขายสินค้า เช่น การจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดสินค้า การรับสินค้าเข้าสต๊อก การขายสินค้า การตรวจสอบสินค้าคงเหลือในสต๊อก
สรุปการขายแต่ละวัน เงินสด ลูกหนี้ สรุปกำไรขาดทุน สินค้าขายดี สินค้าขายไม่ดี เป็นต้น และยังมีความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย ดังนี้
เป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งได้เองอย่างง่ายๆ พร้อมคู่มือการติดตั้ง
มีคู่มือการใช้งานและวิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม
โปรแกรมขายหน้าร้าน รองรับการใช้งานร่วมกับ เครื่องยิงบาร์โค้ด ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ จอแสดงราคาสินค้า

 
ระบบการทำงานของโปรแกรมขายหน้าร้าน
1. โปรแกรมขายหน้าร้านมีระบบ Login ก่อนเข้าใช้งาน สามารถเพิ่ม
  ผู้ใช้ได้ไม่จำกัด อีกทั้งยังสามารถจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้แต่ละประเภทได้
2. ระบบรองรับการทำงานเป็นกะหรือผู้ใช้หลายคนได้ และยังสามารถ
  พิมพ์ใบสรุปกะได้
3. มีระบบจัดการข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า รวมไป
  ถึงข้อมูลผู้ผลิต/ตัวแทนจำหน่าย
4. ระบบสามารถกำหนดราคาขายแต่ละระดับลูกค้าได้ (เวลาขายจะขึ้น
  ราคาสำหรับลูกค้าแต่ละรายอัตโนมัติ เหมาะกับร้านค้าส่ง)
5. ระบบสามารถสร้าง Barcode สินค้าเองได้ (กรณีสินค้าไม่มีรหัส
  บาร์โค้ด) เพื่อพิมพ์ติดที่สินค้าหรือติดเป็นป้ายราคาสินค้า
6. มีระบบจัดการข้อมูลการรับสินค้าที่สั่งซื้อเข้าคลัง
7. มีระบบจัดการข้อมูลการขายสินค้าในแต่ละวัน
8. มีระบบพักบิลการขาย (เช่นลูกค้าหยิบของมาวางไว้แต่เดินกลับไป
  เลือกของเพิ่ม เราสามารถพักบิลไว้และขายให้ลูกค้าคนต่อไปได้)
9. มีระบบรองรับการขายสินค้าที่มี Serial Number ได้ (เหมาะกับ
  ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น)
   
 
ฟังก์ชันการทำงานพิเศษของโปรแกรมขายหน้าร้าน
1. โปรแกรมขายหน้าร้านรองรับการใส่ข้อความท้ายบิลใบเสร็จได้
2. รอบรับการขายสินค้าแบบแถมฟรีได้
3. รองรับการขายแบบเงินสด ลูกหนี้ แบบโอนเงิน และเช็คธนาคาร
4. รองรับการยกเลิกการขายในขณะขายหรือออกบิลขายไปแล้ว
5. รองรับการยกเลิกการรับสินค้าที่สั่งซื้อเข้าคลัง
6. รองรับการเปลี่ยนประเภทการชำระเงินในภายหลัง
7. รองรับการชำระหนี้ของลูกหนี้แบบผ่อนชำระ หรือ ชำระทั้งหมด
  ครั้งเดียว
8. รองรับการออกบิลภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ไม่ออกก็ได้
9. รองรับการพิมพ์สำเนาใบเสร็จหรือสำเนาเอกสารต่างๆ ในภายหลัง
10. มีระบบตั้งค่ากระดาษใบเสร็จให้สามารถรองรับได้ทั้งขนาด A4,
  ครึ่ง A4 และขนาดใบเสร็จอย่างย่อขนาด 58mm และ 80mm
11. มีระบบการค้นหาข้อมูลที่สะดวกและง่ายดายเช่น การค้นตามรหัส
  สินค้า ค้นหาตามชื่อรายการสินค้า ค้นหาตามช่วงวันที่ ฯลฯ
12. มีระบบการสำรองข้อมูลและการนำกลับมาใช้ในภายหลัง
     
 
 
 
รูปแบบการออกรายงานของโปรแกรมขายหน้าร้าน
1. โปรแกรมขายหน้าร้านมีรายงานลูกหนี้ค้างชำระ
2. รายงานสินค้าคงเหลือ สินค้าที่ถึงจุดเตือนต้องสั่งซื้อเพิ่ม
3. รายงานการรับสินค้าที่สั่งซื้อเข้าคลัง ประจำวัน สัปดาห์
  เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา
4. รายงานสรุปการขายสินค้า ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี
  หรือตามช่วงเวลา
5. รายงานสรุปยอดขายสินค้า สินค้าขายดี สินค้าขายไม่ดี
  หรือขายไม่ออกเลย ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตาม
  ช่วงเวลา
6. รายงานยอดซื้อสะสมของลูกค้า ประจำวัน สัปดาห์ เดือน
  ปี หรือตามช่วงเวลา
7. รายงานการขายเรียกดูตาม Serial Number หรือข้อมูล
  ลูกค้าที่ซื้อได้
8. รายงานการชำระหนี้ ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตาม
  ช่วงเวลา
9. รายงานการยกเลิกบิลการขาย ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี
  หรือตามช่วงเวลา
10. รายงานสรุปยอดภาษีซื้อ/ภาษีขาย ประจำวัน สัปดาห์
  เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา
11. รายงานสรุปกำไรขาดทุนเบื้องต้น ที่สามารถคำนวณ
  จากราคาทุนแบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว (Moving Average
  Method) เพื่อให้รายงานผลกำไร ขาดทุนได้อย่างถูกต้อง
  แม่นยำ
12. รายงานสถิติและกราฟยอดขายสินค้าและสถิติการให้ส่วน
  ลดลูกค้า
13. รายงานทั้งหมดในโปรแกรมขายหน้าร้านนี้ส่วนใหญ่
  สามารถเรียกดูได้ดังนี้
   - เรียกดูทั้งหมด
   - เรียกดูบางรายการ
   - ดูตามประเภท
   - ดูตามลูกค้า
   - ดูตามช่วงวันที่ เป็นต้น
 
คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรมขายหน้าร้าน
1. โปรแกรมขายหน้าร้าน รองรับการ Export ไฟล์ข้อมูลและรายงานออกเป็นเอกสารไฟล์ Excel
2. หน้าจอการใช้งาน สวยงาม ทันสมัย ใช้งานง่าย
3. รองรับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่สามารถพิมพ์ A4 และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อได้
4. รองรับการทำงานทั้งแบบ Stand Alone (ใช้เครื่องเดียว) และ Network (ใช้แบบเครือข่ายหลายเครื่อง (ระบบ LAN))v
5. มีระบบบำรุงและรักษาฐานข้อมูล
6. สามารถใช้ได้กับ Windows XP, Vista, Windows7, Windows8
    ฯลฯ

ซอฟต์แวร์นี้เหมาะสำหรับ
• ร้านค้าธุรกิจขายปลีก • ร้านค้าธุรกิจขายส่ง • ร้านมินิมาร์ท
• ร้านกิ๊ฟช็อป • ร้านแฟชั่น/เสื้อผ้า • ร้านขายเครื่องประดับ/กระเป๋า
• ร้านขายอุปกรณ์สำนักงาน • ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ไอที • ร้านขายอุปกร์ของใช้ในบ้าน
• ร้านขายอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย • ร้านขายกล้องวงจรปิด • ร้านขายนาฬิกา
• ฟิตเนส/อุปกรณ์ออกกำลังกาย • ร้านเฟอร์นิเจอร์/ตกแต่งบ้าน • ร้านขายปุ๋ย/อุปกรณ์ด้านการเกษตร
• ร้านขายโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์เสริม • ร้านขายกล้อง/อุปกรณ์เสริม • ร้านขายเครื่องมือช่าง
• ร้านขายจักรยาน/อุปกรณ์ • ร้านขายอุปกรณ์มอเตอร์ไซต์ • ร้านขายอะไหล่รถยนต์
• ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า • ร้านขายอุปกรณ์ประปา • ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง
• ร้านขายกาแฟ • ร้านขายเครื่องดื่ม • ร้านขายอาหาร
• ร้านขายเครื่องสำอาง • ร้านขายยา • ร้านขายอาหารเสริม
• ร้านขายอาหารสัตว์ • ร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง • ร้านจำหน่ายสินค้าอื่นๆ
 
  • CEO-HRM V 7.0
  • CEO-WMB V 4.0
  • CEO-WMB V 5.0
  • CEO-KM V 9.0
  • CEO-EDOC V 8.0
  • CEO-CNM V 8.0
  • CEO-TCR V 7.0
  • Winmax-POS V 5.0
  • ITS-TIDR V 3.0
  • CEO-TMS V 6.0
:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
ระบบจัดการองค์ความรู้ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล วิธีการสั่งซื้อ
 ระบบจัดการหนังสือเวียน  โปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน วิธีการชำระเงิน
 โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  โปรแกรมจัดการ Tracking โปรแกรมบริหารงานซ่อม ดาวน์โหลด
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0 อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ ข่าวสาร
      ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ โดย บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด  599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1740-1 Fax: 02-192-1742  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th