โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS) Point of sale software (Winmax POS) ขายราคาถูก ความสามารถและคุณสมบัติ
 

CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย

:: Login  | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::

 
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us
 
  Software Detail
 

 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (4)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (8)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน  
  ITS-TIDR V 3.0  
  3.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  4.โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  
  CEO-SMS V 4.0  
  5.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  6.โปรแกรมบริหารงานซ่อม  
  CEO-SVM V 7.0  
  7.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  8.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  

POPULAR TAG
ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป จำหน่ายโปรแกรม ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดการ โปรแกรม ราคา ceo-software โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมธุรกิจ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ โปรแกรมไทย โปรแกรมช่วย ระบบ MIS โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน อ่านบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card ซีอีโอ ซอฟต์แวร์โปรแกรม ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ eletronic whiteboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด โปรแกรมกระดานอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ชมทั้งหมด 2,520,424
:: ::
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1
โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)   รุ่นของโปรแกรม
 
คุณสมบัติ Standard Gold Professional
1.ฟังก์ชันการทำงานพิเศษของโปรแกรม
• จำนวนรายการสินค้าที่สามารถบันทึกได้ 100 200 ไม่จำกัด
• รองรับการขายสินค้าแบบแถมฟรีได้
• รองรับการขายแบบเงินสด ลูกหนี้ แบบโอนเงิน และเช็คธนาคาร และสามารถชำระเงินแบบเป็นงวดได้
• รองรับการยกเลิกการขายในขณะขาย
• รองรับการชำระหนี้ของลูกหนี้แบบผ่อนชำระได้
• รองรับการออกบิลแบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้
• มีระบบตั้งค่ากระดาษใบเสร็จได้ (A4 /ครึ่ง A4 /ขนาดใบเสร็จ 58 mm. /ขนาดใบเสร็จ 80 mm.)
• มีระบบค้นหาข้อมูลที่สะดวก เช่น ค้นตามรหัสสินค้า ชื่อสินค้า ช่วงวันที่ได้
• มีระบบการสำรองข้อมูลและการนำกลับมาใช้ได้
2.ระบบการทำงานของโปรแกรม
• ระบบ Login ก่อนเข้าใช้งาน
• ระบบรองรับการทำงานเป็นกะหรือผู้ใช้หลายคนได้
• ระบบจัดการข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลสินค้า
• ระบบสามารถกำหนดราคาขายแต่ละระดับลูกค้าได้
• รองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ขายหน้าร้านได้
• ระบบสามารถสร้าง Barcode สินค้าเองได้
• ระบบจัดการข้อมูลการรับสินค้าที่สั่งซื้อเข้าคลัง
• ระบบจัดการข้อมูลการขายสินค้าในแต่ละวัน
• ระบบพักบิลการขาย
• ระบบรองรับการขายสินค้าที่มี Serial Number ได้
3.รูปแบบการออกรายงานของโปรแกรม
• รายงานสรุปการขายสินค้า
• รายงานยอดซื้อสะสมของลูกค้า
• รายงานการรับสินค้าที่สั่งซื้อเข้าคลัง
• รายงานการชำระหนี้
• รายงานลูกหนี้ค้างชำระ
• รายงานสินค้าคงเหลือ
• รายงานการยกเลิกบิลการขาย
• รายงานสรุปยอดภาษีซื้อ/ภาษีขาย
• รายงานสรุปกำไรขาดทุนเบื้องต้น
• รายงานสถิติและกราฟยอดขายสินค้า
• รองรับการ Export เป็นไฟล์ Excel ได้
4.คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ
• โปรแกรมออกแบบสวยงาม ใช้งานง่ายด้วยเทคโนโลยีล่าสุด
• รองรับ Windows XP, Windows 7, Windows 8 ได้
• คู่มือเป็นภาษาไทย และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา
 
 
 

 

 • CEO-HRM V 7.0
 • CEO-KM V 9.0
 • CEO-EDOC V 8.0
 • CEO-CNM V 8.0
 • CEO-WMB V 4.0
 • CEO-WMB V 5.0
 • CEO-SMS V 4.0
 • CEO-TCR V 7.0
 • Winmax-POS V 5.0
 • CEO-SVM V 7.0
 • ITS-TIDR V 3.0
 • CEO-TMS V 6.0
:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
ระบบจัดการองค์ความรู้ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล วิธีการสั่งซื้อ
 ระบบจัดการหนังสือเวียน  โปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน วิธีการชำระเงิน
 โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  โปรแกรมจัดการ Tracking โปรแกรมบริหารงานซ่อม ดาวน์โหลด
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0 อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ ข่าวสาร
      ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

บริษัท ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ จำกัด  599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1740-1 Fax: 02-192-1742  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th