ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management (KM) ขายราคาถูก ความสามารถและคุณสมบัติ
 

CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย

:: Login  | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::

 
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us
 
  Software Detail
 

 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (4)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (8)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน  
  ITS-TIDR V 3.0  
  3.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  4.โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  
  CEO-SMS V 4.0  
  5.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  6.โปรแกรมบริหารงานซ่อม  
  CEO-SVM V 7.0  
  7.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  8.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  

POPULAR TAG
ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป จำหน่ายโปรแกรม ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดการ โปรแกรม ราคา ceo-software โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมธุรกิจ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ โปรแกรมไทย โปรแกรมช่วย ระบบ MIS โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน อ่านบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด ระบบทรัพยากรบุคคล ซีอีโอ ซอฟต์แวร์โปรแกรม ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ eletronic whiteboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด โปรแกรมกระดานอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ชมทั้งหมด 2,463,452
:: ::
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้   รุ่นของโปรแกรม
 
คุณสมบัติ Standard Gold Professional
1.ความสามารถทางด้านการจัดการองค์ความรู้
• รองรับจำนวนผู้ใช้งานระบบ 50 200 ไม่จำกัด
• รองรับจำนวนรายการของข้อมูล 5,000 20,000 ไม่จำกัด
• รองรับการเชื่อมต่อแบบอินทราเน็ต (เฉพาะในวง LAN หรือในองค์กร.)
• รองรับการเชื่อมต่อแบบอินเตอร์เน็ต
• มีระบบจัดการข้อมูลในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
• มีระบบจัดการข้อมูลในรูปแบบของวิดีโอคลิปได้
• มีระบบจัดการข้อมูลในรูปแบบแกลอรี่ภาพได้
• มีระบบจัดการข้อมูลในรูปแบบบทความได้
• มีระบบการแสดงความคิดเห็นต่อองค์ความรู้ได้
• มีระบบการให้คะแนนแก่องค์ความรู้ได้
• สามารถสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบส่วนตัวได้
• สามารถสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบหน่วยงานได้
• สามารถสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบส่วนตัวแล้วอนุมัติเป็นของหน่วยงานได้
• มีระบบการตรวจสอบองค์ความรู้ก่อนที่จะอนุญาตให้เผยแพร่ได้
• มีระบบการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงองค์ความรู้ให้กับแต่ล่ะหน่วยงานได้
• มีระบบการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงองค์ความรู้ให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปได้
• มีระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ที่สนใจไว้ในตู้เก็บส่วนตัวได้
• สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้
• สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้
• สามารถกำหนดความจุการจัดเก็บไฟล์ได้
• มีระบบจัดการข่าวสาร
• มีระบบจัดการวิดีโอคลิป
• มีระบบแกลอรี่ภาพ
• มีระบบจัดการบทความ
• มีระบบจัดการปฏิทินข่าว
• มีระบบแกลอรี่ภาพ
• มีระบบจัดการกระดานสนทนา
• มีระบบจัดการส่วนการดาวน์โหลด
• มีระบบจัดการส่วนแบนเนอร์โซน
• มีระบบสำรองข้อมูล (Back Up)
• มีระบบการส่งออกองค์ความรู้ที่สนใจในรูปแบบ Index HTML รวมถึงไฟล์แนบได้
• มีระบบจัดการแบบสำรวจ (Poll)
• มีระบบจดหมายข่าวสำหรับสมาชิก
• มีระบบส่งอีเมล (Mailling list)
• มีระบบส่งข้อความ (SMS)
2.ความสามารถทางด้านการจัดการผู้ใช้งาน
• มีระบบสมาชิกโดย Login ก่อนเข้าใช้งาน
• ระบบรองการกำหนดประเภทผู้ใช้งานได้
• ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้
• ระบบสามารถกรองและอนุมัติผู้ขอใช้งานได้
• ระบบสามารถกำหนดความจุของไฟล์ให้กับสมาชิกแต่ละคนได้
• ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตู้เอกสารสมาชิกแต่ละคนได้
3.ความสามารถทางด้านการตั้งค่าต่างๆของระบบ
• ระบบสามารถตั้งค่าองค์กรได้
• ระบบสามารถตั้งค่าระบบได้
• ระบบสามารถตั้งค่าหน่วยงานได้
• ระบบสามารถตั้งค่าการแสดงผลได้
• ระบบสามารถตั้งค่าองค์ความรู้ได้
• ระบบสามารถตั้งค่าตู้เอกสารได้
• ระบบสามารถตั้งค่าชนิดเอกสารได้
• ระบบสามารถตั้งค่าที่เก็บเอกสารจริงได้
• ระบบสามารถตั้งค่าคลิปวิดีโอได้
• ระบบสามารถตั้งค่าหมวดวิดีโอได้
• ระบบสามารถตั้งค่าหมวดแกลอรี่ภาพได้
• ระบบสามารถตั้งค่าหมวดบทความได้
• ระบบสามารถตั้งค่าเว็บบอร์ดได้
• ระบบสามารถตั้งค่า Google Analytics ได้
• ระบบสามารถตั้งค่า Email ได้
• ระบบสามารถตั้งค่าการส่ง SMS Gateway ได้
4.ความสามารถทางด้านการแสดงรายงาน
• รายงานตามประเภท/ชนิดไฟล์เอกสาร
• รายงานตามหมวดวีดีโอคลิป
• รายงานตามหมวดแกลอรี่ภาพ
• รายงานตามหมวดบทความ
• รายงาน KM ตามเดือน
• รายงาน KM ตามปี
• รายงานตามหน่วยงาน
• รายงานตามสถิติการใช้งาน KM
• สรุป KM ทั้งหมด
• สรุป KM ทั้งหมดแบบ Dash board
5.ความสามารถทางด้านแสดงสถิติ
• แสดงสถิติความถี่ในการเข้าใช้ระบบได้
• แสดงสถิติความถี่การเข้าใช้งานของสมาชิกได้
• แสดงสถิติความถี่การเข้าใช้งานตามประเภทสมาชิกได้
• แสดงสถิติความถี่การเข้าใช้งานตามหน่วยงานได้
6.ความสามารถทางด้านสำรองข้อมูล
• สามารถสำรองข้อมูลเป็นไฟล์ sql ได้
• สามารถนำเข้าข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้ใหม่ได้
7.คุณสมบัติด้านกราฟฟิก
• สามารถปรับกราฟฟิกเฟรมหลักและหน้า Login ให้สอดคล้องกับหน่วยงานได้
 
 
 

 
 
Tag : ceo-software KM km สำหรับหน่วยงาน Knowledge Management knowledge management tool knowledge management website การจัดการองค์ความรู้ การจัดองค์กร การพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ ขาย ซอฟต์แวร์ ขาย โปรแกรม จำหน่ายโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ km ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์ไทย ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ตัวอย่างองค์ความรู้ พัฒนาระบบ km พัฒนาโปรแกรม km ระบบ KM ระบบ km ราคา ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบสารสนเทศ รับทำระบบองค์ความรู้ ราคาระบบ km ราคาโปรแกรมองค์ความรู้ องค์ความรู้ หมายถึง องค์ความรู้คืออะไร องค์ความรู้หน่วยงาน องค์ความรู้องค์กร โปรแกรม ราคา โปรแกรมจัดการ โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมองค์ความรู้ โปรแกรมไทย
 • CEO-HRM V 7.0
 • CEO-KM V 9.0
 • CEO-EDOC V 8.0
 • CEO-CNM V 8.0
 • CEO-WMB V 4.0
 • CEO-WMB V 5.0
 • CEO-SMS V 4.0
 • CEO-TCR V 7.0
 • Winmax-POS V 5.0
 • CEO-SVM V 7.0
 • ITS-TIDR V 3.0
 • CEO-TMS V 6.0
:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
ระบบจัดการองค์ความรู้ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล วิธีการสั่งซื้อ
 ระบบจัดการหนังสือเวียน  โปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน วิธีการชำระเงิน
 โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  โปรแกรมจัดการ Tracking โปรแกรมบริหารงานซ่อม ดาวน์โหลด
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0 อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ ข่าวสาร
      ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

บริษัท ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ จำกัด  599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1740-1 Fax: 02-192-1742  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th