ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน Circular Notice Management Information System ขายราคาถูก ความสามารถและคุณสมบัติ
 

CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย

:: Login  | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::

 
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us
 
  Software Detail
 

 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (4)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (8)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน  
  ITS-TIDR V 3.0  
  3.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  4.โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  
  CEO-SMS V 4.0  
  5.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  6.โปรแกรมบริหารงานซ่อม  
  CEO-SVM V 7.0  
  7.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  8.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  

POPULAR TAG
ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป จำหน่ายโปรแกรม ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดการ โปรแกรม ราคา ceo-software โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมธุรกิจ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ โปรแกรมไทย โปรแกรมช่วย ระบบ MIS โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน อ่านบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด ระบบทรัพยากรบุคคล ซีอีโอ ซอฟต์แวร์โปรแกรม ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ eletronic whiteboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด โปรแกรมกระดานอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ชมทั้งหมด 2,463,542
:: ::
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน   รุ่นของโปรแกรม
 
คุณสมบัติ Standard Gold Professional
1.ความสามารถทางด้านการจัดการหนังสือเวียน
• รองรับจำนวนผู้ใช้งานระบบ ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
• รองรับจำนวนรายการของข้อมูล 5,000 20,000 ไม่จำกัด
• รองรับการเชื่อมต่อแบบอินทราเน็ต (เฉพาะในวง LAN หรือในองค์กร)
• รองรับการเชื่อมต่อแบบอินเตอร์เน็ต
• ระบบสามารถจัดการหนังสือเวียนในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
• ระบบสามารถกำหนดประเภทของหนังสือเวียนได้
• ระบบสมารถกำหนดวันหมดอายุของหนังสือเวียนได้
• ระบบสามารถค้นหาหนังสือเวียนตามมิติต่างๆ ได้
• ระบบสามารถจัดการหนังสือเวียนภายในได้
• ระบบสามารถจัดการหนังสือเวียนภายนอกได้
• ระบบสามารถตรวจสอบการรับส่งหนังสือเวียนที่อยู่ในระบบได้
• ระบบสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบได้
• ระบบสามารถกำหนดขนาดไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งได้
• ระบบสามารถดูสถิติการใช้งานหนังสือเวียนของระบบได้
• ระบบสามารถเข้าดูรายงานตามมิติต่างๆ ของหนังสือเวียนของระบบได้
• มีระบบข่าวประชาสัมพันธ์
• มีระบบจัดการเอกสารดาวน์โหลด
• มีระบบจัดการแบนเนอร์
2.ความสามารถทางด้านการจัดการผู้ใช้งาน
• มีระบบสมาชิกโดย Login ก่อนเข้าใช้งาน
• ระบบสามารถกำหนดประเภทผู้ใช้งานได้
• ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้
• ระบบสามารถอนุมัติผู้ขอใช้งานได้
• ระบบสามารถกำหนดความจุของไฟล์ให้กับสมาชิกแต่ละคนได้
• ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงหนังสือเวียนได้
3.ความสามารถทางด้านการตั้งค่าต่างๆของระบบ
• ระบบสามารถตั้งค่าระดับชั้นความเร็วได้
• ระบบสามารถตั้งค่าองค์กรได้
• ระบบสามารถตั้งค่ากลุ่มหนังสือเวียนได้
• ระบบสามารถตั้งค่าระบบได้
• ระบบสามารถตั้งค่าหน่วยงานได้
• ระบบสามารถตั้งค่าการแสดงผลได้
• ระบบสามารถตั้งค่าตู้เอกสารได้
• ระบบสามารถตั้งค่าชนิดเอกสารได้
• ระบบสามารถตั้งค่าที่เก็บเอกสารจริงได้
• ระบบสามารถตั้งค่าการส่ง Email ได้
• ระบบสามารถตั้งค่า SMS Gateway ได้
• ระบบสามารถตั้งค่า Google Analytics ได้
4.ความสามารถทางด้านการแสดงรายงาน
• รายงานตามประเภท-ชนิดไฟล์เอกสาร
• รายงานหนังสือเวียนตามเดือน
• รายงานหนังสือเวียนตามปี
• รายงานตามหน่วยงาน
• รายงานตามสถิติเข้าดูหนังสือเวียน
• รายงานตามสถานะหนังสือเวียน
• รายงานสรุปทั้งหมดแบบ Dash Board
5.ความสามารถทางด้านแสดงสถิติ
• แสดงสถิติความถี่ในการเข้าใช้ระบบได้
• แสดงสถิติความถี่การเข้าใช้งานของสมาชิกได้
6.คุณสมบัติด้านกราฟฟิก
• สามารถปรับกราฟฟิกเฟรมหลักและหน้า Login ให้สอดคล้องกับหน่วยงานได้
 
 
 

 
 
Tag : ceo-software ขาย ซอฟต์แวร์ ขาย โปรแกรม งานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์ไทย ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดเก็บเอกสาร ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสาร ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารบรรณ ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศ ระบบหนังสือเวียน ระบบหนังสือเวียน ราคา ระบบเว็บไซต์หนังสือเวียน ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รับทำระบบหนังสือเวียน รับพัฒนาระบบหนังสือเวียน ราคา ระบบหนังสือเวียน สารสนเทศหนังสือเวียน หนังสือเวียนภายนอก หนังสือเวียนภายใน หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ราคา โปรแกรมการจัดเก็บเอกสาร โปรแกรมจัดการ โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมสารบรรณ โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมหนังสือเวียน
 • CEO-HRM V 7.0
 • CEO-KM V 9.0
 • CEO-EDOC V 8.0
 • CEO-CNM V 8.0
 • CEO-WMB V 4.0
 • CEO-WMB V 5.0
 • CEO-SMS V 4.0
 • CEO-TCR V 7.0
 • Winmax-POS V 5.0
 • CEO-SVM V 7.0
 • ITS-TIDR V 3.0
 • CEO-TMS V 6.0
:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
ระบบจัดการองค์ความรู้ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล วิธีการสั่งซื้อ
 ระบบจัดการหนังสือเวียน  โปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน วิธีการชำระเงิน
 โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  โปรแกรมจัดการ Tracking โปรแกรมบริหารงานซ่อม ดาวน์โหลด
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0 อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ ข่าวสาร
      ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

บริษัท ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ จำกัด  599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1740-1 Fax: 02-192-1742  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th